ETUSIVULLE ESIPUHE SÄÄNNÖT KOKOUSKUVIA
SUKUKIRJA HENKILÖSTÖ VAAKUNA SUKUTIETOILMOITUS
SUKUKIRJAKORJAUKSET TULEVAA KAUPPA LIITY JÄSENEKSI 
BRIEFLY IN ENGLISH SELOSTEET
PALAUTE SUKUTARINAT
Jos haluat tulostaa sivun, avaa sukututkimusrekisteriseloste pdf-tiedostona TÄSTÄ.

Jos haluat tulostaa sivun, avaa jäsenrekisteriseloste pdf-tiedostona TÄSTÄ


SUKUTUTKIMUSREKISTERISELOSTE
Laatimispäiväys: 19.1.2009

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä
    Suontientaipaleen Lapit ry
 
2. Sukututkimusrekisteriasioista vastaava henkilö
    Suontientaipaleen Lapit ry:n varapuheenjohtaja, sukututkija
    Pekka Lappi
    Saikkosentie 13,
    40250 Jyväskylä,
    Puh. 0500-404 895,
    pekka.lappi@kotikone.fi
 
3. Rekisterin nimi
    Suontientaipaleen Lapit ry:n sukututkimusrekisteri
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Sukuyhteisön sääntöjen mukaisen sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen
 
5. Rekisterin tietosisältö
Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä, heidän puolisoistaan ja puolisoiden vanhemmista:
                                    a) nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka,                                              arvo ja ammatti
                                    b) osoitetieto, mikäli ilmoitettu
                                    c) suostumus ja kieltotiedot erikseen suojattuina
                                    d) muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot
 
6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Pääsääntöiset tietolähteet:
                                    a) väestötietojärjestelmä
                                    b) muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit
                                    c) painetut lähteet
                                    d) sukuun kuuluvien antamat tiedot
 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.
 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Atk-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti (manuaaliset aineistot lukitussa tilassa). Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.
 
9. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen
Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.
JÄSENREKISTERISELOSTE
Laatimispäiväys: 25.1.2009

Henkilötietolaki (523/99) 10 § 

1. Rekisterinpitäjä
 Suontientaipaleen Lapit ry

2. Jäsenrekisteriasioista vastaava henkilö
Suontientaipaleen Lapit ry:n hallituksen jäsen, jäsenrekisterinhoitaja
Pentti Lappi
Myyrmäentie 4 G 181
01600 Vantaa
Puh. 050-5401991,
pentti.lappi@sednove.fi
3. Rekisterin nimi
Suontientaipaleen Lapit ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.

5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenten nimet, syntymäajat, osoitteet, kotipaikat, puhelin- ja sähköpostitiedot sekä jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot että liittymis-, jäsenmaksu- ja karhuamistiedot. Jäsenryhmät yhdistyksen sääntöjen mukaan, kuten kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet, varsinaiset jäsenet sekä vapaa-, kannatus- ja yhteisöjäsenet ja muut yhdistyksen päättämät tarpeelliset tiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Jäseniltä, heidän läheisiltään sekä vainajien omaisilta ja julkisista lähteistä saadut tiedot.
Kirjanpidosta saadut tiedot jäsen- ja muiden yhdistyksen maksujen suorituksista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan vain seuran hallituksen jäsenille taikka hallituksen erikseen tekemällä
 päätöksellä seuran jäsenelle, joka on niitä pyytänyt.
 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Vain sukuseuran jäsenasioista vastaavalla henkilöllä on rekisteriin pääsyoikeus atk:lla tallennettuihin tietoihin sekä oikeus rekisterissä muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja. Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina.